Sinds 1870 leidraad na het overlijden van een dierbare.

AFSCHEIDSDIENST

We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar hebben niet allemaal dezelfde horizon

De ruimte voor een meer eigen invulling van de afscheidsdienst groeit. Er wordt gezocht naar woorden, muziek en rituelen die de persoon en het leven van de overledene recht doen en die troostend zijn voor de nabestaanden.

Wilt u geen traditioneel religieuze uitvaart maar wel diepgang, een voorganger/ritueel begeleider kan ondersteuning bieden. In zo goed mogelijk overleg met alle betrokkenen geeft hij/zij vorm en leiding aan de dienst, waarbij persoonlijke inbreng, muziek en rituelen tot een passend geheel kunnen worden samengevoegd.

Wij kunnen u in contact brengen met een voorganger/ritueel begeleider.

Uiteraard staat het u altijd vrij om zelf een voorganger/ritueel begeleider voor te dragen. U kunt dit bespreken met uw uitvaartverzorger.

 

Nazorg