Sinds 1870 leidraad na het overlijden van een dierbare.

GESCHIEDENIS

Begrip in Tiel

Den Haan is al bijna 150 jaar een begrip in Tiel en omstreken en is daarmee het oudste nog bestaande uitvaartverzorging in Tiel.

Rond 1800 was het gebruikelijk dat de timmerman de door hem met de hand gemaakte kist naar het sterfhuis werd gebracht. Soms, met de hulp van de buurman, gedragen en vaak ook wel op een handwagentje. De betovergrootvader van Martin was timmerman van beroep en zo begint de geschiedenis van het familiebedrijf.

Opgebaard werd dan meestal in de zogenaamde “mooie kamer”. De klok zette men stil en over de spiegel werd een laken gehangen. Op de dag van de begrafenis werden de verwanten in de gelegenheid gesteld om voor de laatste maal afscheid te nemen van de overledene, waarna door de timmerman de kist werd gesloten. Met behulp van de buren droeg men de overledene uit en werd deze op een boerenwagen geplaatst.

Vooral op het platteland was het verlenen van de laatste eer een burenplicht, paarden en wagens werden dan ook gratis ter beschikking gesteld. Maar al was dit alles kosteloos, een borreltje of een brandewijntje met suiker werd altijd wel aangeboden (en nooit afgeslagen). Een sterfgeval moest natuurlijk bekend gemaakt worden, in de buurt en bij de familie. Dit werd door de aanspreker huis aan huis aangezegd. De hierbij afgebeelde foto uit 1887 laat zien dat overgrootvader Den Haan aan het “aanzeggen” is. Hij had niet kunnen vermoeden dat vijf generaties verder er nog steeds een prachtig en gezond bedrijf staat, dat ligt verankerd in de stad en veel families generaties lang met respect en toewijding heeft geholpen in moeilijke tijden.

Van boerenwagen naar lijkkoets

Rouwstoet met koetsjes familie Den Haan datering 1960-1969 op de Veemarkt te Tiel.

Meer en meer komt ook op het platteland de lijkkoets in gebruik, men gaat met zijn tijd mee en wil nu ook aan de stadse gebruiken meedoen. In 1936 werd een lijkkoets te koop aangeboden: De vraagprijs was f 150,00 terwijl de tuigen en de kleden voor f 42,50 bijgekocht moesten worden.

De lijkkoets, met daarvoor de paarden onder de zwarte kleden en pluimen op het hoofdstel en de koetsier  met zijn zwarte cape en steek had iets indrukwekkendst. In 1939 werd de mogelijkheid geboden een keuze te maken tussen een rouwauto en een lijkkoets, de lijkkoetsen zijn echter nooit van de hand gedaan.

Henk den Haan bij zijn geliefde antieke rouwkoets.
In memoriam Henk den Haan 1933-2013
In memoriam Henk den Haan 1933-2013

In 2014 verhuist de Koninklijke Landmacht de antieke lijkkoetsen van de familie Den Haan naar het Streekmuseum Baron van Brakell  in Ommeren waar de koetsen permanent worden tentoongesteld. Het familiebedrijf is van generatie tot generatie overgedragen. Martin en Carmen nemen in 2010, als vijfde generatie, het roer over van Henk en Nellie.

Een teken in het leven van anderen.