Sinds 1870 leidraad na het overlijden van een dierbare.

AANGIFTE VAN OVERLIJDEN

AANGIFTE VAN  OVERLIJDEN

Wanneer een overlijden officieel door een (huis)arts is vastgesteld, dient er aangifte van het overlijden gedaan te worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Dit kunnen wij voor u doen, maar het kan ook zijn dat u dit liever zelf doet; die keuze heeft u.

De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP).

Hiervan wordt door de  gemeente  2 documenten opgemaakt:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’)
  • de overlijdensakte (een afschrift)

De basisregistratie is voor veel (semi)overheidsinstanties de basisadministratie voor persoonsgegevens. Veel van deze instanties worden dus automatisch op de hoogte gebracht van een overlijden. Hierbij kunt u o.a. denken aan: Verzekeringsbank, Belastingdienst, Zorgverzekeraars, Waterschappen, Sociale Verzekeringsbank en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Een uittreksel van de overlijdensakte kan voor verschillende zaken worden gebruikt. In veel gevallen wordt de akte gebruikt voor het opvragen van een kopie van het testament, het  laten uitkeren van een levensverzekering of het opzeggen van de huur, abonnementen of lidmaatschappen namens de overledene.

 

Verzorging en opbaring