Sinds 1870 leidraad na het overlijden van een dierbare.

BEGRAFENIS OF CREMATIE

BEGRAFENIS OF CREMATIE

Niemand staat er graag bij stil, maar na het overlijden van een dierbare moet er toch over nagedacht worden; wordt het lichaam begraven of gecremeerd?

Het kan prettig zijn om uw nabestaanden te betrekken bij het maken van uw keuze. Misschien is het voor hen belangrijk dat ze een plek hebben om u te gedenken of een graf hebben om te verzorgen. Misschien vinden ze het belangrijk dat ze de as mee naar huis kunnen nemen, of verstrooien op een dierbare plek.

Wij helpen u zoeken naar een geschikte locatie. Er zijn in de regio verschillende mogelijkheden en elke locatie heeft zijn eigen karakter, specifieke kenmerken qua ruimte, faciliteiten en sfeer.

Begrafenis

Bij een begrafenis is er sprake van veel keuzes; soort graf,  begraafplaats en de duur van de grafrechten.

Een belangrijk beslissing die u moet nemen is die voor het soort graf.

  • Algemeen graf
  • Particulier graf
  • Grafkelder
  • Natuurgraf

Niet elke begraafplaats biedt al deze mogelijkheden.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden twee overledenen begraven die geen familieband met elkaar hebben en dus onbekenden van elkaar zijn.  De graven worden voor een periode van 10 jaar uitgegeven. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk.

Particulier graf

Hierbij bepaalt degene op wiens naam het graf staat, wie erin begraven/bijgezet mag worden. Hij of zij wordt overigens geen eigenaar van het graf, maar rechthebbende, in feite wordt het graf dus gehuurd. De huurtermijn kan per begraafplaats/gemeente  verschillen. Na het verlopen van de huurtermijn kan de rechthebbende de rechten verlengen.

Grafkelder

Een grafkelder is een betonnen of gemetselde ruimte waar kisten in gezet worden, zodat deze niet in contact komen met de aarde. U huurt het grondoppervlak zonder kelder. Het plaatsen van een kelder is voor eigen rekening. Na het verlopen van de huurtermijn kan de rechthebbende de rechten verlengen.

Natuurgraf

Natuurbegraven betekent eeuwigdurende rust in de schoonheid van de natuur, waarbij uw graf vanzelf weer onderdeel van de natuur wordt.

Kiest u voor een natuurbegraafplaats dan koopt u een laatste rustplaats met eeuwigdurend grafrecht, dit wordt vastgelegd in een akte, die vervolgens door de notaris bij het Kadaster aan de grond wordt gekoppeld.

Crematie

Hoe een crematie eruit ziet, hangt af van de persoonlijke voorkeuren van de overledene. Het is goed om te weten dat de vele crematoria onderling kunnen verschillen in sfeer en mogelijkheden.

Er is wel een aantal algemene richtlijnen die voor iedere crematie gelden:

  • Voorafgaand aan de crematie wordt er meestal een bijeenkomst gehouden in de aula van het crematorium, kerk of uitvaartcentrum.
  • Na de plechtigheid zal de kist naar de crematieruimte worden gebracht, daar wordt nogmaals  de identiteit van de overledene geregistreerd en de kist wordt voorzien van een vuurvast steentje met het crematienummer. Dit zorgt ervoor dat er geen verwisseling van as kan plaatsvinden.
  • Veelal sluiten nabestaanden het afscheid af in de koffiekamer van het crematorium.

Na de crematie houdt het crematorium de as een maand in bewaring. Deze termijn is wettelijk geregeld.

Die periode kunnen nabestaanden gebruiken om de juiste beslissing te nemen over de uiteindelijke bestemming. Voor die uiteindelijke bestemming zijn er een aantal mogelijkheden, zoals bijzetten in een columbarium, verwerken in een mooi herdenkinssieraad of thuis in een urn op de schoorsteenmantel zetten.

U kunt er ook voor kiezen om de as te verstrooien, waarbij er ook weer veel verschillende opties zijn met betrekking tot de plek en de methode.

Onder het kopje “gedenksieraden” op het menubalk informeren wij u over de mogelijkheden en laten verschillende vormen van nagedachtenis zien. Met de uitvaartverzorger kunt u de mogelijkheden bespreken.

Misschien heeft u nagedacht over uw eigen afscheid en hoe u dat het liefst zou willen, maar zijn uw nabestaanden ook op de hoogte?
Het kan prettig zij om uw nabestaanden te betrekken bij het maken van uw keuze. Misschien is het voor hen belangrijk dat ze een plek hebben om u te gedenken of misschien vinden ze het belangrijk dat ze de as mee naar huis kunnen nemen, of verstrooien op een dierbare plek.

 

Rouwkaart en/of rouwadvertentie