Sinds 1870 leidraad na het overlijden van een dierbare.

LEIDRAAD NA HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE

LEIDRAAD NA HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE

CHECKLIST BIJ OVERLIJDEN

Als een naaste overlijdt, moet er in een korte periode veel geregeld worden. In onderstaande checklist vindt u de belangrijkste punten op een rij. Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Den Haan Uitvaartverzorging.
Wat te doen bij overlijden

Wij hechten grote waarde aan integer en transparant advies hierover en vinden het dan ook een voorrecht al wij u daarbij kunnen bijstaan zodat de laatste eer een passend en stijlvol ritueel wordt dat recht doet aan de overledene.

[printfriendly]

 

Melding overlijden
1 Neemt u gerust de tijd om eerst met elkaar samen te zijn. Als u alleen bent is het misschien prettiger om iemand te bellen die u nabij staat. U gaat door een emotionele periode. Vraag om hulp bij familieleden, vrienden of professionals.
2 Als iemand in de woonsituatie is overleden, dan moet eerst de huisarts of 112 gebeld te worden. Indien er sprake is van overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling dan zullen de medewerkers de arts op de hoogte stellen.
3 Donorcodicil? De arts kan u hierbij helpen
4 Nadat de arts de overlijdenspapieren heeft ondertekend kunt u de uitvaartverzorger bellen. Den Haan Uitvaartverzorging 24/7 bereikbaar op telefoonnummer: 0344-613691.
5 Directe familie en vrienden informeren
6 Testament of wilsbeschikking?
Navragen kan bij: Centraal Testamenten Register 0900 114 4114 of www.centraaltestamentenregister.nl
7 Aangifte doen van overlijden bij de Burgerlijke Stand van de Gemeente van overlijden, de uitvaartverzorger regelt dit voor nabestaanden.

Akte van overlijden, bewijs dat iemand is overleden
. Nodig om instanties te informeren en om administratieve zaken te regelen

8 Plaats van opbaring overledene: In een uitvaartcentrum of thuis
9 Samen met de uitvaartverzorger de uitvaartwensen bespreken:

Keuzes rond de uitvaart:
•begraven of cremeren
•locatie
•rouwkaarten
•rouwadvertentie
•de kist
•bloemen
•muziek
•vervoer
•sprekers.

10 Dankbetuigingen of advertentie
11 Grafsteen bij begrafenis/Asbestemming bij crematie

 

Zakelijke afwikkeling nalatenschap van de overledene
1 Verklaring van erfrecht: regelen via de notaris

Post door laten sturen

Social media (laten) verwijderen of “in memoriam”

Inboedel: Inventariseren en verdelen. Opkoper of hergebruik

Koninklijke onderscheiding? Versierselen retour: www.lintjes.nl

Aanvragen:
•Als u recht heeft op een overlijdensuitkering ontvangt u automatisch bericht van het UWV of SVB
•Nabestaanden of wezenpensioen

Komt u in aanmerking voor:
•Subsidieregelingen na wegvallen inkomen?
•Sociale uitkering?
•Zorgtoeslag?
•Tegemoetkoming in de studiekosten?
•Verlaging van belastingtarieven en/of huursubsidie?

Verzekeringen en belastingen
•Verzekeringen nu premievrij?
•Belastingzaken: aangifte inkomstenbelasting en successierecht.

Bank
•Tenaamstelling: ‘Erven van…’
•Banksaldi per overlijdensdatum.
•Openstaande posten.
•Rekeningen opheffen.
•Lopende schulden?
•Kwijtschelding mogelijk?
•Bankkluis? Vraag (financieel) advies.
•Regelen: onroerend goed, effecten en effectendepots.

Wij hechten grote waarde aan integer en transparant advies hierover en vinden het dan ook een voorrecht al wij u daarbij kunnen bijstaan zodat de laatste eer een passend en stijlvol ritueel wordt dat recht doet aan de overledene.